Woordleggen spelregels

Start

Woordleggen wordt gespeeld met 138 stenen die ieder een letter en score hebben, op een bord dat bestaat uit 17x17 vlakjes. Het doel van Woordleggen is om op dit bord woorden te vormen met behulp van de letters op jouw stenen.

Verloop

Om de beurt vormen de spelers een of meerdere woorden op het bord, waarbij zij voor ieder gelegde steen het aantal punten scoren dat hierop aangegeven staat. De gelegde woorden dienen uit minimaal 2 letters te bestaan. Na iedere spelbeurt worden de stenen weer aangevuld tot een aantal van 8 totdat de trekstapel leeg is.

Er zijn 2 blanco stenen in het spel die als iedere letter kunnen gelden maar geen punten waard zijn. Nadat er een blanco steen gebruikt is, kan deze opnieuw voor iedere letter gelden bij het vormen van nieuwe woorden.

De spelbeurt kan tevens gebruikt worden om één of meerdere stenen om te wisselen voor nieuwe stenen. Selecteer daartoe de te wisselen stenen en druk op de knop 'Wisselen'. Vanaf het moment dat er nog maar 10 stenen in de trekstapel zitten, is het mogelijk om op te geven. Druk op 'Opnieuw' om alle stenen die je tijdens deze spelbeurt gelegd hebt, terug te nemen.

Stenen die op gekleurde vlakjes gelegd worden, zorgen éénmalig voor bonuspunten:
• L + 2 stippen: 2 keer de letterwaarde
• L + 3 stippen: 3 keer de letterwaarde
• W + 2 stippen: 2 keer de woordwaarde
• W + 3 stippen: 3 keer de woordwaarde

Wanneer alle 8 stenen in 1 spelbeurt gelegd zijn, worden 35 bonuspunten uitgekeerd.

Einde

Het spel eindigt wanneer beide spelers geen stenen meer hebben of wanneer een speler opgeeft. In dit geval krijgt zijn tegenstander nog 1 spelbeurt waarna het spel beëindigd wordt. De speler met de hoogste score wint het spel.