Woordkraker spelregels

Start

Het doel van Woordkraker is om een willekeurig gekozen woord te raden dat zo lang is als het aantal gegeven vlakjes.

Verloop

Om de beurt leggen de spelers een woord bestaande uit evenveel letters als het te vinden woord. Indien een letter op de juiste plaatst staat, blijft deze op de balk staan. Een letter die wel in het woord voorkomt maar niet op de juiste plaats ligt, wordt buiten de balk gelegd. Dit geldt tevens voor letters die niet in het woord voorkomen, echter worden deze wit gekleurd. Elke speler krijgt 12 spelbeurten om het woord te raden.

Einde

Het spel eindigt wanneer het woord geraden is of wanneer er 24 woorden gelegd zijn. De speler die het juiste woord gelegd heeft, wint het spel.