OXOXO spelregels

Start

OXOXO wordt gespeeld op een bord dat bestaat uit evenveel vlakjes hoog als breed. Aanvankelijk zijn alle vlakjes leeg. Het doel van OXOXO is om als eerste het benodigde aantal rijen te vormen met het benodigde aantal eigen tekens.

Verloop

Om de beurt zetten de spelers hun teken (een kruis of een cirkel) in een van de lege vlakjes.

Einde

De speler die als eerste het benodigde aantal rijen (horizontaal, verticaal of diagonaal) heeft gevormd met het benodigde aantal van zijn eigen tekens wint het spel.

Afhankelijk van de omvang van het bord, zijn de benodigde aantallen als volgt:
• 6x6: 1 rij van 4 tekens
• 10x10: 2 rijen van 4 tekens
• 15x15: 3 rijen van 5 tekens

Bij het vormen van een nieuwe rij mag per reeds gelegde rij hoogstens 1 van diens tekens herbruikt worden.