Eenentwintigen spelregels

Start

Eenentwintigen wordt gespeeld met een enkele stok kaarten, waarbij iedere speler 2 kaarten toegedeeld krijgt. Het doel van Eenentwintigen is om een zo hoog mogelijke score te halen die maximaal 21 punten is.

Verloop

Tijdens een spelbeurt krijgt de speler de keuze om een extra kaart te trekken of te spelen met zijn huidige kaarten. Indien een getrokken kaart zorgt voor een totale kaartwaarde van boven de 21 is de spelbeurt voorbij. Wanneer beide spelers en de dealer gereed zijn, worden alle kaarten omgedraaid. Een speler verdient 1 punt wanneer zijn totale kaartwaarde maximaal 21 is én hoger is dan de score van de dealer. Wanneer zijn totale kaartwaarde hoger dan 21 is of lager dan de totale kaartwaarde van de dealer verliest hij 1 punt tot een minimum score van 0. Wanneer zijn totale kaartwaarde gelijk is aan die van de dealer blijft de score ongewijzigd.

De waarde van de kaarten zijn als volgt:
• Aas: 1 of 11 punten
• Koning, vrouw, boer: 10 punten
• Overige kaarten: waarde zoals vermeld op de kaart

Einde

Het spel eindigt na 5 rondes. De speler met de hoogste score wint het spel.

Appset image